P O Z V Á N K A

na shromáždění vlastníků jednotek

 

Den a místo konání:      04. května 2018 od 16:00 hodin v salonku hotelu Panoráma, v Teplicích

 

Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice, IČO: 254 53 815, se sídlem Trnovanská 1320/47, PSČ 415 01, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 1475

 

s v o l á v á

 

v souladu s ustanovením § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění shromáždění vlastníků Společenství vlastníků – Trnovanská 1320 -1330, Teplice.

 

Program schůze shromáždění:

  1. Zahájení schůze, volba předsedajícího a zapisovatele.
  1. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2017, schválení účetní závěrky.
  1. Informace o průběhu rekonstrukce střechy
  1. Rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku.
  1. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018.
  1. Projednání postupu při opravách, úpravách a zvelebení objektu
  1. Různé.
  1. Ukončení schůze.

 

Členové společenství se mohou seznámit s podklady k výše uvedeným bodům jednání shromáždění v sídle společnosti Správa nemovitostí Teplice s.r.o., Teplice, a to v úředních hodinách.

V Teplicích, dne 20. března 2018

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o. – předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

 

Pozvánka ve formátu pdf k případnému stažení:

SV TRN pozvánka 04052018

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek dne 4. května 2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *