Odvzdušnění topení

Vážení vlastníci, Vážení nájemníci,   V souvislosti se začátkem topné sezóny, Vás žádáme, o otevření termohlavic (termoventilů) na maximum ve všech topení v bytě dne 30. 9. 2018 (neděle) od 19:00 do 19:15 hodin.   Uživatelé (vlastníci/nájemníci) bytů v posledním patře poté následně odvzdušní

Upozornění na možné nebezpečí u volně stojících plynových sporáků Bosch Siemens 2006-2011

Společenství upozorňuje vlastníky bytů na možné potencionální nebezpečí u shora uvedených typů volně stojících plynových sporáků. Jste-li majitelem těchto spotřebičů, doporučujeme v zájmu ochrany života a zdraví a majetku ostatních vlastníků prověřit, zda Váš sporák nepatří do rizikové skupiny. Bližší