Shromáždění vlastníků jednotek konané dne 23. června 2016 schválilo nové stanovy společenství a nový domovní řád, které jsou platné s účinností od 24. června 2016. Stanovy i domovní řád byly odeslány k založení do sbírky listin rejstříkového soudu, domovní řád bude rovněž vyvěšen v každém vchodu.

Oba dokumenty je rovněž možné stáhnout níže:

Nové stanovy společenství vlastníků (PDF)

Nový domovní řád (PDF)