Vytah

Vážení spoluvlastníci a uživatelé bytů,

jak jste zcela jistě všichni zaznamenali, byla v minulých dnech zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce střechy našeho domu.

Provádění stavebních prací představuje zcela jistě určitý zásah do práv vlastníků a uživatelů bytů. Je možné, že přinejmenším některé práce mohou být spojeny s hlukem a snížením uživatelského komfortu. I z průběhu posledního shromáždění vlastníků je však dle mého názoru zjevné, že všichni nebo alespoň drtivá většina vlastníků chápe naprostou nezbytnost realizované opravy.

Provádění stavebních prací současně představuje zvýšené riziko způsobení škody na majetku či zdraví. Přestože ze strany zhotovitele a technického dozoru investora jsou přijata potřebná opatření v oblasti zajištění bezpečnosti zdraví a ochrany při práci, doporučujeme všem dbát, zejména při pohybu v okolí domu, zvýšené opatrnosti a případných pokynů spolupracovníků zhotovitele.

Rekonstrukce střechy zahájena

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *