P O Z V Á N K A

na shromáždění vlastníků jednotek

 

Den a místo konání:       25. července 2023 od 17:00 hodin v hotelu Panorama, U Panoramy 2959, 415 01 Teplice

 Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice, IČO: 254 53 815, se sídlem Trnovanská 1320/47, PSČ 415 01, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 1475

 

s v o l á v á

 

v souladu s ustanovením § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění shromáždění vlastníků Společenství vlastníků – Trnovanská 1320 -1330, Teplice.

 

Program shromáždění:

  1. Zahájení shromáždění, volba předsedajícího a zapisovatele
  1. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2022 a schválení účetní závěrky za rok 2022
  1. Projednání a schválení rozpočtu společenství za rok 2023
  1. Zpráva o rekonstrukci interiérů, stavu bankovního úvěru a fondu oprav
  1. Schválení uzavření dodatků č. 3 (fixace ceny III. etapy) a dodatku č. 4 (drobné vícepráce) ke smlouvě o dílo – rekonstrukce lodžií
  1. Schválení podání žádosti o dotaci v programu „Nová zelená úsporám“
  1. Návrh na změn stanov – doplnění oprávnění SVJ požadovat náhradu nákladů za zasílání sdělení a informací (poštovného) vlastníkům s adresou trvalého bydliště mimo objekt Trnovanská
  1. Různé
  1. Ukončení shromáždění vlastníků

 

Členové společenství se mohou seznámit s podklady k výše uvedeným bodům jednání shromáždění v sídle společnosti Správa nemovitostí Teplice s.r.o., Lípová 516/8, 415 01 Teplice, a to v úředních hodinách PO: 10:00 – 14:00, ST: 10:00-15:00.

V Teplicích, dne 5. července 2023

 

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o. – předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

Pozvánka na shromáždění vlastníků 25.7.2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *