P O Z V Á N K A

na shromáždění vlastníků jednotek

 

Den a místo konání:        20. 4. 2017 od 16:00 hodin v salonku hotelu Panoráma v Teplicích

 

Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice, IČO: 254 53 815, se sídlem Trnovanská 1320/47, PSČ 415 01, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 1475

 

s v o l á v á

 

v souladu s ustanovením § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění shromáždění vlastníků Společenství vlastníků – Trnovanská 1320 -1330, Teplice.

 

 

Program schůze shromáždění:

 

  1. Zahájení shromáždšní, volba předsedajícího a zapisovatele.

 

  1. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2016, schválení účetní závěrky.

 

  1. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017.

 

  1. Rekonstrukce střechy – zpráva předsedy a kontrolní komise o stavu věci

 

  1. Rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku.

 

  1. Různé.

 

  1. Ukončení shormáždění.

 

 

Členové společenství se mohou seznámit s podklady k výše uvedeným bodům jednání shromáždění v sídle společnosti Správa nemovitostí Teplice s.r.o., Teplice, a to v úředních hodinách.

 

 

V Teplicích dne 4. 4. 2017

 

 

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o. – předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

 

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek 20. dubna 2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *