Vážení vlastníci a uživatelé bytů,

jako předseda Společenství vlastníků – Trnovanská 1320/30, IČO: 254 53 815 (dále jen jako „Společenství“) na základě jednání s členy kontrolní komise dne 5.10.2016 sděluji následující:

Sdělením ze dne 23. 8. 2016 jste byli vyzváni:

  1. k  vyklizení a odstranění z kočárkáren veškerých uskladněných předmětů, které do kočárkáren nepatří (tj. zejména nábytek apod.), a dále
  2. k odstranění ze společných prostor veškerých květin a květináčů, které brání volnému průchodu požárních únikových cest.

Vzhledem k tomu, že předchozí výzvě nebylo ve stanovené lhůtě vyhověno v plném rozsahu, ale pouze částečně, vyzývám tímto znovu vlastníky a uživatele bytů, aby předměty odstranili, a to nejpozději do 19. 10. 2016.

Pokud tak nejpozději neučiníte, Společenství již bez dalšího vyrozumění po 19. 10. 2016 provede za účelem odstranění protiprávního stavu vyklizení předmětů do přistavených kontejnerů a náklady za toto vyklizení budou vyúčtovány dle jednotlivých vchodů.

Současně sděluji, že pokud se předměty i po jejich vyklizení ve společných prostorách znovu objeví, odstraní je Společenství napříště již bez další výzvy.

 

 

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o.

předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

 

Tato výzva bude vyvěšena v jednotlivých vchodech Společenství a uveřejněna na internetových stránkách Společenství – www.svj-trnovanska.cz.

Text výzvy ke stažení (PDF)

Opakovaná výzva k vyklizení společných prostor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *