Vážení,

dovoluji se na Vás obrátit jakožto předseda Společenství vlastníků – Trnovanská 1320/30, IČO: 254 53 815 (dále jen jako „Společenství“), a to v následující záležitosti.

V současné době bylo zjištěno, že uživatelé bytových jednotek Společenství umisťují předměty na místa, která k tomu nejsou určena. Na základě společného jednání s kontrolní komisí Společenství ze dne 22. 8. 2016 Vás tedy tímto vyzývám:

1. k vyklizení a odstranění z kočárkáren veškerých uskladněných předmětů, které do kočárkáren nepatří (tj. zejména nábytek apod.), a dále
2. k odstranění ze společných prostor veškerých květin a květináčů, které brání volnému průchodu požárních únikových cest. Kromě předmětů omezujících nebo ohrožujících evakuaci nebo záchranné práce je dále nepřípustné v prostorách požárních únikových cest umísťovat jakékoliv hořlavé předměty (tj. zejména plastové květináče apod.).

Předměty uvedené výše odstraňte nejpozději do 10. září 2016. Jestliže tak nejpozději do tohoto termínu neučiníte, Společenství si vyhrazuje právo tyto předměty odstranit a zlikvidovat za účelem odstranění protiprávního stavu.

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.
jednatel společnosti Tsjechië Property Investment s.r.o. – předsedy Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-30, Teplice

Pozn. tato výzva bude vyvěšena na jednotlivých vchodech Společenství, vhozena do všech schránek a dále uveřejněna zde na internetových stránkách Společenství – www.svj-trnovanska.cz.

Text výzvy ke stažení (PDF)

VÝZVA k odstranění předmětů z kočárkáren a společných prostor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *